M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Kjemisk industri

Måleinstrumenter
Programmet omfatter alt fra bærbare letthåndterlige instrumenter for måling i feltet, til avanserte instrumenter for laboratorier og onlinemåling i industrielle prosesser.

Miksere
Innen dette området har vi et stort utvalg av ulike typer miksere, fra enkle komponenter til komplette anlegg både for tørr- og våtmiksing.

Fylleutstyr 
Vi har hel- og halvautomatisk fylleutstyr for spann, kanner, fat og konteinere

Glass installasjoner
Produktspekteret omfatter alt fra enkeltkomponenter, reaktorer, glassbeholdere, varmevekslere, komponenter for rørsystem og instrumentering for komplette anlegg og systemer i  lab-,  pilot- og produksjonsskala.

Vi løser utfordringer innen kjemisk industri

  • Miljøhensyn
  • Holdbar produksjon
  • Driftsikkerhet
  • Nøyaktighet
  • Kontroll
  • Etsende miljøer
  • Ressursutnyttelse - råvaremangel
TopContent: Industry (8309)
Default.Master