M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Laboratorier

Måleinstrumenter
Instrumenter for måling av pH, konduktivitet og oksygen. Titrater for VFA/TIC-titrering og målehode for biogassapplikasjoner.

Aseptisk fylling
Høypresisjonssystem for  aseptisk fylling. Dagens industri krever sikker drift med minimal risiko for prosess, produkt og personale. Dette oppnår man gjennom våre unike peristaltiske fyllingssystem, som gir validerende prosesser fra kliniske studier til produksjon.

Vannprøvetakere
En automatisk vannprøvetaker tar kontinuerlig prøver på eksempelvis avløpsvann for senere analyse i laboratorium. Prøvetakerne kan utformes etter ønske, ofte med temperaturkontroll for å lagres i +4°C ved hjelp av kjøleskap. Prøvetakeren kan også kompletteres med dosering av konserveringsmiddel.

Vi løser utfordringer innen laboratorier

  • Presisjon og nøyaktighet
  • Raske resultater
  • Enkel og sikker håndtering
  • Repeterbarhet
TopContent: Industry (8312)
Default.Master