M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Mekanisk industri

Teknisk plast
Vi har først og fremst spesialisert oss på ulike plastmaterialer med svært lav friksjon og høy slitestyrke, for bruk i mekaniske konstruksjoner.

Stålfjærelementer
Vi tilbyr vibrasjonsisolering av tunge aggregater, kjølemaskiner, kompressorer etc., samt stålfjærisolatorer for avbalanserte roterende maskiner med små ubalansekrefter.


Vi løser utfordringer innen mekanisk industri

  • Kvalitetssikring
  • Holdbarhet
  • Slitasje
  • Korrosjon
  • Miljøbelastning
  • Produksjonseffektivitet
TopContent: Industry (8306)
Default.Master