M.M: PageTemplate
PageTemplate

WPR2002

World Product Range - WPR2002

main

Det nya komponent-systemet från QVF

Ett komplett program av komponenter i borosilikat glas
med QVF:s egna flampolerade planflänsar som i stor
utsträckning är kompatibla med tidigare Schott- och
QVF-komponenter.

Ett konkurrenskraftigt system där hänsyn har tagits
till GMP-krav och dessutom tillverkat i enlighet med 
Tryckkärlsdirektivet (PED) och får därför CE-märkas.

ce

Riktlinjer för utvecklingsarbetet

Hög teknisk kvalitet

Högsta prioritet har lagts vid att garantera säkerhet och användbarhet av utrustningar
och anläggningar.

Kompatibilitet
Glasanläggningars långa livslängd gör att det ställs krav på att behålla kompatibiliteten med befintliga Schott- och QVF-system i så stor utsträckning som möjligt. I varje beslut i utvecklingsprocessen blev dess inverkan på befintliga system grundligt undersökt.


Lagerhållning

För en störningsfri drift är anläggningar byggda av modulbaserade komponenter beroende av tillgängligheten på reservdelar från lager. QVF:s WPR-program garanterar en maximal anläggningstillgänglighet med minimal lagerhållning.

Direktlänkar till Produktkataloger

TopContent: Page (8268)
Default.Master