M.M: PageTemplate
PageTemplate

Prosesstanker og kokegryter

Kundetilpassede tanker, reaktorer og gryter for rasjonell produksjon.

Tanker, reaktorer og kokegryter tilpasses etter hva prosessen krever og kunden ønsker. Utførelse av disse kan være med varme-/kjølekappe, vakuum eller overtrykk. Røreverket tilpasses oppgaven i prosessen, kan bl a forhindre sedimentasjon av partikler, holde produktet homogent eller liknende oppgaver.

  • Kundtilpassede anlegg
  • Konkurransedyktige priser
  • Korte prosesstider
  • Skånsom mot produktet

For mer informasjon, vennligst kontakt: Stefan Arfvedahl telefon 23348440

 

TopContent: PageFolder (13185)
Default.Master