M.M: ReferencePageTemplate
ReferencePageTemplate (ProductGroupReference)

Fyllemaskiner - gravimetrisk

Vi har maskiner for halv- og helautomatisk fylling av høy og lavviskose produkter. Produktene fylles i alle typer av konteinere, fat, spann og kanner. Vårt store tilbud av ulike maskiner dekker de fleste behov innenfor pharma, kjemi, næringsmiddel, maling og lakkindustrien. Produkt tilføres via en pumpe.  Fyllingen foretas som undernivåfylling ved skummende produkter eller underspuns for ikke skummende produkter.

Emballasjen tilføres manuell eller automatisk. Etter start foregår fylleprosessen automatisk.
Maskinene er godkjent for kjøp og salg etter MID.
Korking/lukking av emballasjen gjøres manuell eller foretas automatisk.

 

TopContent: BusinessArea (8452)
Default.Master