M.M: ReferencePageTemplate
ReferencePageTemplate (ProductGroupReference)

Fyllemaskiner - volumetrisk

Vi har maskiner for halv og helautomatisk fylling av høy og lavviskøse produkter i tillegg til pulver og tabletter.

Produktene fylles i alle typer av konteinere, flasker, bokser, spann, ampuller, dunker, fat og patroner. Vårt store tilbud av ulike maskiner dekker de fleste behov innenfor legemiddel, kjemi, næringsmiddel, bryggeri, trykkeri, maling og lakkindustrien.

Vi arbeider med flere ulike pumpe og fylleteknikker avhengig av produktets egenskaper og forutsetninger.

Forsegling skjer gjennom manuell eller automatisk plassering av oblat, lokk eller kapsel før eventuell sveising eller kapsling utføres.

Kapsling kan gjøres ved hjelp av pressing, skruing, valsing eller krymping. Også innsatser kan gjøres som frysetørkningspropper eller dryppinnsatser.

TopContent: BusinessArea (8452)
Default.Master