M.M: ReferencePageTemplate
ReferencePageTemplate (ProductGroupReference)

Blåsemaskiner

Benyttes blant annet til vannbehandling, pneumatisk transport, inert gass og større vakuumanlegg. Kapasiteter fra 35 til 25 000 m3/timen, opp til 1,1 bar overtrykk og ned til 500 mbar vakuum

Videre så leverer vi:

  • Prosessblåsere for gass, kapasitet  opp til 25 000 m3 / timen
  • Tørre skruer, trykk opp til 3,5 bar, kapasiet opp til 8000 m3/timen.
  • Sentrifugalblåsere, trykk opp til 1,3 bar, kapasitet opp til 45 000 m3 / timen

Kontakt oss for mere data

 

TopContent: BusinessArea (8456)
Default.Master