M.M: ReferencePageTemplate
ReferencePageTemplate (ProductGroupReference)

Kompaktering / Granulering

Begrepene granulering, pelletering og brikettering av pulver innebærer alle å generere granuler, eller partikler, innen definerte områder. Granulering benyttes ofte i forbindelse med å kutte større partikler opp i mindre enheter,

pelletering innbærer å forme pellets av pulver med finere partikkelfordeling uten bruk av trykk og brikettering innebærer at pulveret kompakteres, eller press-aglomereres, for å sikre en bedre binding og oppnå større partikkel-tetthet. 

TopContent: BusinessArea (8456)
Default.Master