M.M: ReferencePageTemplate
ReferencePageTemplate (ProductGroupReference)

Ledningsevnemålere

Konduktivitet er et mål på hvor godt et materiale kan frakte elektrisk ladning . En ledningsevnemåler kan populært beskrives som en "ohm-meter." Den beregner motstanden av en løsning, ved å måle strømmen som flyter mellom to strømførende elektroder. Ledningsevnen er vanligvis merket med den greske bokstaven sigma. Måling av ledningsevne er vanligvis uttrykt i µS/cm eller mS /cm eller mS /m. Løsningens ledningsevne er definert som den inverse verdien av løsningen motstand per enhet lengde, LF = 1 / (R * L).

Vi tilbyr et komplett utvalg av instrumenter og sensorer fra ledende produsenter av elektroniske, lab og felt instrumenter for ledningsevne. Vi kan tilby utstyr for måling av høye så vel som svært lav ledningsevne, samt induktive og elektrokjemisk selvrensende sensorer for svært krevende applikasjoner. Les mer på produsentens hjemmeside Knick, WTW , Dr. Kuntze .

TopContent: BusinessArea (8457)
Default.Master