M.M: ReferencePageTemplate
ReferencePageTemplate (ProductGroupReference)

Oksygenmålere

Måling av oksygen i vannet indikerer mengden av fysisk oppløst oksygen i mg / l (ppm). Man kan også måle oksygenmetning, da oppgitt i prosent (%). Pålitelig og kontinuerlig oksygenmåling har blitt en viktig prosessparameter når det gjelder overvåking, kontroll og energioptimalisering i både vannbehandlingsektoren og prosessindustri.

Vi tilbyr et komplett spekter av online, lab og felt instrumenter for oksygenmåling fra ledende produsenter. Vi kan tilby utstyr med tradisjonelle elektrokjemiske måling i henhold til EN 25814 samt optisk oksygenmåling og restoksygen (trace) måling i ppb-regionen. Les mer på produsentens hjemmeside WTW eller Hamilton .

TopContent: BusinessArea (8457)
Default.Master