M.M: ReferencePageTemplate
ReferencePageTemplate (ProductGroupReference)

pH-målere

pH er et logaritmisk mål for surhetsgrad, dvs. aktiviteten av hydrogen ioner (H +) i en løsning. Løsninger med lave pH verdier er sure , og den høye såkalt basiske. Løsninger som har pH 7 (ved 25 ° C) kalles nøytral. Symbolet p i pH er en operatørbetegnelse som betyr at du angir den negative logaritmen med grunntall 10 av hydrogenionaktiviteten. PH-skalaen ble introdusert av SPL Sørensen 1909.

pH er en av de viktigste analyseparametere som måles i vann, avløp, og i mange prosessindustrier. I biologisk behandling av for eksempel avløpsvann har den sure eller alkaliske miljøet en signifikant effekt på aktiviteten av mikroorganismer. Det er derfor viktig å kontinuerlig overvåke pH av prosessen.

Presis og pålitelig system for å kontrollere og overvåke pH er også nødvendig i for eksempel vannverk og i en rekke industrielle prosesser. Vi tilbyr et komplett utvalg fra ledende produsenter av online, lab og felt instrumentering for pH målinger. Les mer på produsentens hjemmeside Knick og WTW.

TopContent: BusinessArea (8457)
Default.Master