M.M: ReferencePageTemplate
ReferencePageTemplate (ProductGroupReference)

Inndampere

Inndamping er en måte å oppkonsentrere et produkt gjennom å benytte de forskjellige kokepunkt et blandet produkt har. Dampen kondenseres og energien kan da bli gjenvunnet på forskjellige måter. Mekanisk eller termisk kompresjon. 

Trykket ved fordampningen kan variere fra meget lavt vakuum, molekylær destillasjon, til høyt overtrykk.

TopContent: BusinessArea (8455)
Default.Master