M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Vibrasjonsteknikk

Vi skaper stille og vibrasjonsfrie miljøer
Vi isolerer vibrasjoner, strukturlyd, trinnlyd og støy og skaper dermed gode arbeids- og bomiljøer. Løsninger som beskytter mennesker og følsomt utstyr, samt gir bedre og stillere produkter. I over 30 år har vi hjulpet våre kunder med å finne den mest optimale løsningen. Riktig løsning fører til bedre funksjon og lønnsomhet.

Vi kan tilby et unikt program av PUR-elastomerer - SYLOMER® og SYLODYN®, avansert vibrasjonskontroll med stålfjærelementer og dempere, samt ett komplett program med vibrasjonsisolatorer av gummi-metall. Nytt i vårt program er elastiske matter av gjennvunnet gummi for trinnlydisolering og beskyttelse av vanntette konstruksjoner, samt for transportsikkerhet. Velg produkt i oversikten til venstre.

Vi er aktive innen følgende områder:

Vibrasjonsdemping til bygg
Hus på fjærende underlag - Getzner
Vi hjelper til med å vibrasjonsisolere hus som bygges over eller inntil støyende virksomhet, fra forstudie til gjennomføring.

Hus på fjærende underlag - Gerb
Avanserte løsninger for svært høy vibrasjonsisolering av hus som bygges over eller inntil støyende virksomhet.

Modul- og elementsystemer
Vi er en teknisk kompetent partner til bedrifter som vil effektivisere byggingen og samtidig beholde eller øke lydkvaliteten.

Trinnlydsisolerende gulvsystemer
I nært samarbeide hjelper vi til med å prosjektere og utvikle flytende gulvløsninger med svært  gode lydverdier.

Dans-, musikk- og medialokaler
Vi tilbyr spesialløsninger og ferdige produkter for både gulv, undertak og vegger.

Installasjoner
Forstyrrende strukturlyd fra både maskiner og rør minimeres.

Vibrasjonsdemping til industri
Industri
Vibrasjonsisolerende fundament med Sylomer
Vi kan tilby alle typer av løsninger for direkte montasje og vibrasjonsisolerende fundament.

Materialer for stille og vibrasjonsfrie produkter
Ved å brukevibrasjonsisolerende materialer kan støy og vibrasjon reduseres.

Elastiske komponenter
Vi leverer skreddersydde detaljer for stillere produkter, med høy elastisitet, livslengde og fjærende effekt.

Slag og støt 
Spesielle produkter tas frem for å redusere støyproblemer i industrien.

Vibrasjons- og støydemping til jernbane
Ballastmatter
Vi har et bredt program for alle typer av laster, togtyper og miljøer før å under lang tid fremover sikre god lyddkvalitet.

Svillematter - Vibrasjonsisolering
Systemet tilbyr en kostnadseffektiv strukturlydsisolering som alternativ till ballastmatter.

Svillematter - Økt elastisitet
Svillematter kan designes for å løse ulike dynamiske problemer i sporkonstruksjonen og gjennom dette redusere vedlikeholdsskostnader.

Masse-fjær systemer - Getzner
Plassbygde eller prefabrikerte system for svært høye krav på vibrasjonsisolering med elastiske element av Sylomer eller Sylodyn.

Masse-fjær systemer - Gerb
Plassbygde system for svært høye krav på vibrasjonsisolering med Gerb Stålfjærelement.

Elastiske sporsystemer i gatemiljø
Et intelligent system for sporvognsspor som bygger på prefabrikerte element og rask installasjon.

Baseplate pads og railpads
Utfra ønsket statisk og dynamisk stivhet designer vi underleggsplater for økt elastisitet eller strukturlydisolering av stålbroer.

Vi håper du kontakter oss om du ønsker mer informasjon eller vil diskutere hvordan man skulle kunne løse ditt problem.

TopContent: BusinessArea (8459)
Default.Master