M.M: ReferencePageTemplate
ReferencePageTemplate (ProductGroupReference)

Sylomer & Sylodyn

Det finnes utallige applikasjoner innen industri, bygg og jernbane der elastiske materialer kan gjøre stor nytte. Sylomer®, Sylomer® HD og Sylodyn® har hver enkelt spesielle egenskaper, enten man søker en fjærende funksjon, dempende eller begge deler.

Alle tre materialene finnes i ulike densiteter og for ulike belastninger. Utover standardproduktene kan man få spesielle materialer med ulike egenskaper. Sylomer og Sylodyn brukes til vibrasjons- og støyisolering der kravene er høye.

- Vibrasjonsisolerende, selv ved lave amplituder
- Støyisolerende, selv ved høye frekvenser
- Høy kjemisk resistans
- Veldokumentert

Sylomer®
Fjærende materiale med relativt høy indre demping. Sylomer har siden 70-tallet bevist sin fordel ved vibrasjonsisolering og takler de fleste miljøer. Gjennom laboratorie- og feltforsøk har materialet bevist full funksjon i lang tid, tross ekstreme belastninger og miljøforhold.

Sylodyn®
Materialet er like mykt dynamisk som statisk og er mange ganger den eneste løsningen for applikasjoner med høy vekt og krav til lave resonansfrekvenser. Sylodyn er en videreutvikling av Sylomer. Sylodyn materialets dynamiske stivhet er neste uavhengig av frekvens og amlitud, hvilket er unikt blant tilsvarende materialer.

Her er 10 grunner for at du skal velge SYLOMER og SYLODYN:

1.  Effektivt og økonomisk
2.  Eksakte analyser
3.  Individuell tilpasning
4.  Slitesterkt
5.  Lang levetid
6.  Vibrasjonsisolering selv med liten nedfjæring
7.  Resonanser spiller mindre rolle
8.  Støyisolering selv ved høye frekvenser
9.  Vibrasjonsisolering selv med små amplituder
10. Lett å jobbe med

TopContent: BusinessArea (8459)
Default.Master