Christian Berner benytter cookies for at nettsiden skal fungerer bedre. Ved å fortsette å bruke siden godkjenner du at vi benytter oss av cookies. Les mer

Finn din Leverandører

Leverandører
Solu-Blu---optisk-CO2-sensor-til-akvakultur_1

Solu-Blu - optisk CO2-sensor til akvakultur

Solu-Blu-serien kombinerer robust design, brukervennlighet og allsidighet, alt i en enkelt sensor pakke.

CO2-sensoren kan brukes til langsiktig kontinuerlig in situ-overvåking som gir pålitelig målinger av oppløst CO2. Sensoren måler også totalt oppløst gasstrykk og temperatur.

Flow-through og in-line adaptere er også tilgjengelig for enkle og effektive industrielle løsninger.

Fisk
Intensive resirkuleringssystemer og brønnbåter er spesielt utsatt for CO2-problemer. Økt tetthet av fisk, lekkasjer i luftpumper, biofiltre, kildevann m.m., kan føre til forhøyede CO2-nivåer. Høye fritt oppløst CO2-nivåer har vært forbundet med dannelse av mineraliserte forekomster i nyrer, redusert vekst, redusert effektivitet i fôrkonvertering, økt følsomhet for patogener, og forstyrrelser av luktesans som fører til uberegnelig svømming. Måling av oppløst CO2 kontinuerlig i RAS med Solu-Blu oppløst CO2-sensor kan gi nyttig og kostnadseffektiv
tilbakemeldingskontroll for lufting, slik at optimale mengder CO2 er konsekvent opprettholdt.

Skalldyr
Forhøyede CO2-nivåer endrer den skjøre balansen mellom karbonatsystemet i hav. Disse endringene gjør havvann mer korroderende på skalldyrskjell. Tidligste larvestadie er spesielt følsomme for disse endringene og ofte
må avlede/bruke for mye energi til skallbygging fra å spise og svømme og dette kan føre til økt dødelighet.

In situ-overvåking er den beste metoden for å sikre kunnskap av endringer, over tid, i karbonatkjemi for å beskytte skalldyrsbestanden.

Kontakt oss for mer informasjon:

Gjermund Lunden
Gjermund Lunden
Teknisk selger, Miljøteknikk