Finn din Produkter

Finn din Leverandører

Bygg og anlegg

Vi isolerer vibrasjoner, strukturlyd, trinnlyd og støy, og tilbyr alt fra halvfabrikata til ferdig maskinerte detaljer.

Vibrasjonsteknikk

Vi isolerer vibrasjoner, strukturlyd, trinnlyd og støy. Vi arbeider for å skape gode arbeids- og bomiljøer, beskytte mennesker og følsomt utstyr, samt å skape bedre og stillere produkter.

Teknisk plast

Alt fra halvfabrikata til ferdig maskinerte detaljer. Vi har først og fremst spesialisert oss på ulike plastmaterialer med svært lav friksjon og høy slitestyrke, for bruk i mekaniske konstruksjoner.

Måleutstyr

Vi har løsninger for rensing av tunnelvann og byggegroper som er kundetilpasset.


Vi løser utfordringer innen bygg og anlegg

  • Stille og vibrasjonsfrie bolig-, gate- og arbeidsmiljøer
  • God akustikk
  • Presisjon
  • Miljøtilpassing/hensyn
  • Høy lydkvalitet i krevende miljøer
  • Full funksjon i byggets levetid

Materialtesting

Vi har testinstrumenter for vei- bygg- og anleggsindustrien. Produktspekteret dekker kvalitetstesting, forskning og utvikling samt feltundersøkelser av materialer som stein, pukk, sand, betong, sement, jord, asfalt og bitumen.