Finn din Produkter

Finn din Leverandører

John Zink Hamworthy

John Zink produserer anlegg og systemer for utslippskontroll og forbrenning innen krevende industrier som: olje og gass, kjemisk behandling, biobrensel, næringsmiddel, papirmasse, avfallshåndtering m.m. Hovedkontoret i Europa ligger i Luxemburg og her finnes også en av forbrenningsbransjens største testsenter for forskning og utvikling.

Til leverandørens hjemmeside

KONTAKTPERSON

Stefan Arfvedahl
Stefan Arfvedahl
Teknisk Direktør, Administrasjon