Finn din Produkter

Finn din Leverandører

Laboratorier

Måleinstrumenter

Instrumenter for måling av pH, konduktivitet og oksygen. Titrater for VFA/TIC-titrering og målehode for biogassapplikasjoner.

Aseptisk fylling

Høypresisjonssystem for aseptisk fylling. Dagens industri krever sikker drift med minimal risiko for prosess, produkt og personale. Dette oppnår man gjennom våre unike peristaltiske fyllingssystem, som gir validerende prosesser fra kliniske studier til produksjon.

Vannprøvetakere

En automatisk vannprøvetaker tar kontinuerlig prøver på eksempelvis avløpsvann for senere analyse i laboratorium. Prøvetakerne kan utformes etter ønske, ofte med temperaturkontroll for å lagres i +4°C ved hjelp av kjøleskap. Prøvetakeren kan også kompletteres med dosering av konserveringsmiddel.

Væsketeknikk

Høytrykkshomogenisatorer som kan håndtere fra 150 til 1800 bar: benktoppmodeller
Sonikatorer fra Hielscher for blant annet dispergering, cellelysering, homogenisering.

Vi løser utfordringer innen laboratorier

  • Presisjon og nøyaktighet
  • Raske resultater
  • Enkel og sikker håndtering
  • Repeterbarhet

Produkter for Laboratorier