Finn din Produkter

Finn din Leverandører

Vannbehandling

Vann er en viktig ressurs i vår dagligdag. For å holde den ren kreves det en del prosesser og riktig utstyr som inkluderer dosering, desinfeksjon og vannbehandling. Vi leverer løsninger og produkter for filtrering, pumper og sensorer.

Vannindustri er en viktig bransje vi må ivareta

Hovedmålene med behandling av drikkevann er å inaktivere mikroorganismer (desinfeksjon), fjerne partikler og organisk materiale (humus), fjerne andre uønskede uorganiske stoffer og tilpasse vannkvaliteten til ledningsnettet (korrosjonskontroll). Vann er en resurs som er viktig å ivareta, og vannbehandling reduserer utslipp og kostnader til utslipp.

Hvorfor er rent vann viktig?

I den bærekraftige utviklingen er rent vann det viktigste elementet. Rent vann er essensielt for helsen til mennesker, dyr og for økosystemet. Derfor kan urent vann over tid påvirke mennesker og dyrs utvikling. Rent vann er også viktig for en grønnere energiproduksjon og for en grønnere industri.

Vi har produktene, skreddersyed til ditt behov

Det finnes en rekke produkter når det gjelder vannbehandling. Produktene vi i Christian Berner leverer til vannbehandling er doseringspumper, UV-anlegg, filter og prøvetakere. Alle produktene er fra store kjente merkevarer som har levert produkter til vannbehandling i mange år. 

Disse produkter tilbyr vi innen vannbehandling:

 • Doseringspumper
 • UV-anlegg
 • Filter
 • Prøvetakere
 • Doseringsskap
 • Sensorer

Ta kontakt til oss om du ikke finner produktet du leter etter.

 

Ta riktige valg

I samarbeid med kundene og våre leverandører forsikrer vi at løsningen som vi tilbyr holder god kvalitet og er innenfor gjeldende krav og regler.

Riktige valg av leverandører og produkter kan redusere sannsynligheten for uønskede hendelser som kan påvirke vannkvaliteten. 

 

Vi hjelper deg med å ta de riktige valgene:

 • Produktveileding (produktvalg og produktkunnskap)
 • Valg av trygge leverandører (høy kvalitets produkter, kjente merker)
 • Leveringsdyktighet (garanti og leveringssikkerhet)
 • Bransjekunnskap (hva har blitt levert tidligere)

 

Våre utvalgte løsninger innen vannbehandling 

 

Rensningsforløpet for "Drikkevann":

 • Grovfiltrering (store filtre, kjemisk prosess)
 • Partikkelutfelling/sedimentering 
 • Avherdingsfilter (fjerne metaller)
 • UV-anlegg (drepe bakterier)
 • Dosering (tilsette klor)

Vi tilbyr både løsninger og produkter samt setter sammen en plan for vedlikehold og utskiftning av reservedeler m.m. 

Har du spørsmål? Ta kontakt

Einar Sørå
Einar Sørå
Produktsjef, Miljøteknikk
Rune Vieskar
Rune Vieskar
Produktsjef, Miljøteknikk