Finn din Produkter

Finn din Leverandører

Petrokjemisk industri

For raffinering av olje og videreforedling av petrokjemiske produkter til plastmaterialer blir en rekke av våre produkter og tjenester benyttet.

For tidlige prosessfaser leverer vi kolonneinnmat og vakuumsystemer for separasjonsprosesser og også kompressorer før polymerisering. Gassene kan renses med filter eller scrubbersystemer.

Utstyr for transport og dosering av tørrstoffer er viktige for produksjon av plastpellets og vi fyller også ferdig produkt på sekker med automatiske fylleanlegg med høy kapasitet.

Utstyr for måling av vannkvaliteter og dosering av de flytende kjemikaliene leverer vi også.

  • Nye biobrensler
  • Minske utslipp
  • Høyre utnyttelse av råvarer