Finn din Produkter

Finn din Leverandører

Bygg og trehus

Små eller store føtter bør ikke spille noen rolle. Moderne mennesker stiller høyere krav til boligen sin og ønsker heller ikke å forstyrre andre. Det betyr økt ansvar for oss som skaper bomiljøer, ansvar for å bruke eksisterende erfaring og kompetanse til å gi våre medmennesker et godt lydmiljø.

Hvorfor fungerer ikke trinnlydisolasjonen godt i trekonstruksjoner?

Bygninger med trebjelker er dynamisk mye svakere enn betongbjelker. Heldekkende trinnlydsmatter under gulvbelegget blir nesten usynlige lydmessig i trebjelkelag. Trinnlydsforbedringene som er oppført for normalt forekommende trinnlydsmatter, f.eks. Lw 16 dB, måles på betongbjelkelag i henhold til standarden. De er imidlertid ikke gyldige for trebjelker. Det finnes ingen tilsvarende standard og resultatene er ofte ikke mer enn 1-2 dB i forbedring.

Bygninger med treramme krever ofte akustisk kompetanse og for å klare lydklasse A, B og C etter SS 25267 benyttes dynamisk myke trinnlydsblokker eller striper av Sylomer® og Sylodyn®. Basert på mange års erfaring og målinger både i laboratoriet og i felten har vi utviklet 4 ulike standardløsninger for flytende gulv i nybygg og renovering.

I mer enn 20 år har Sylomer® og Sylodyn® blitt levert til prosjekter for trinnlydforbedring for etasjeskillende leiligheter i boliger, musikkskoler, teatre og andre kulturelle arenaer.

Trinnlydisolering i trebjelker

Lydoverføring fra en leilighet til en annen kan gå flere veier, hvor lyden av fottrinn ofte er en dimensjon. Det er ikke nok at den innebygde trinnlydsisolasjonen skal isolere eksiteringen av trinnlyder, den skal også være stiv nok til ikke å forårsake for mye demping.

Vi har utviklet nye teknikker for å møte kravene til trinnlydsisolering i trebjelkelag. Med 4 ulike standardløsninger oppnås trinnlydsisolasjon verdig navnet. Vi mener at vanlige trinnlydstepper betyr en ubetydelig forbedring av trinnlyden i tregulv pga. relativt lav stivhet i bjelkene. En konstruktiv endring av gulvkonstruksjonen er nødvendig. Mykere trinnlydslister eller fliser er en kostnadseffektiv metode som har mange fordeler. Metoden er fleksibel og betyr god mulighet til å oppfylle kravene uten bruk av betong.

Alle hus har ulike forutsetninger for å få et godt lydisolerende gulv. Dette gjør det i praksis vanskelig å gi generelle løfter og garantier. Våre akustikkgulv er basert på erfaring i laboratoriet og i felten, men for sikkerhets skyld anbefaler vi alltid at målinger utføres i et testrom.

Luftlydisolering i bjelkelag og trommelyd

Med en godt utført installasjon etter våre anvisninger oppnås ofte god luftlydisolering. Når trinnlydsisolasjonen er riktig innebygd, med lydseparert konstruksjon, ligger forholdene til rette for at også luftlydsisolasjonen når sine mål.

På samme måte blir mulige trommelydproblemer et ikke-tema for våre løsninger, men derimot viktig i valg av underlag for parkett- og laminatgulv dersom disse velges som gulvleggere.

”Tregulv skal lydisoleres i konstruksjonen”

Miljø

Christian Berner AS streber etter å skape gode lydmiljøer og like viktig for å oppnå dette er å bruke miljøvennlige materialer. Sylomer® og Sylodyn®, som også er matgodkjent, finnes i Basta®, Sunda Hus og Byggvarubedömningen. Materialene er resirkulerbare gjennom en unik prosess i Getzners produksjon i Østerrike. Fullstendig miljødokumentasjon for produksjon og materialer er tilgjengelig på forespørsel.

Levetid

Vi bruker slitesterke materialer som ikke eldes, noe som betyr en funksjonsgaranti i lang tid. Levetiden har blitt estimert av det tekniske universitetet i München til å være minst 100 år når den brukes som et bærende lag i en bygning. Dokumentasjon er tilgjengelig på forespørsel.

Andre krav eller problemer med støy og vibrasjoner i huset?

Høy lydisolasjon mellom kultursteder

I bygg med krav til svært høy vibrasjonsisolering mellom ulike rom med sensitive aktiviteter, f.eks. musikklokaler, studioer, skoler, museer, kinoer etc., brukes normalt rom-i-rom løsninger. Disse systemene er designet for systemfrekvenser fra 2-3 Hz og oppover.

Vibrasjonsisolerende oppheng for lydisolerende bjelkelag

Å forbedre lydisoleringen av gulvbjelker mellom ulike lokaler kan ikke alltid gjøres som en flytende gulvkonstruksjon. I stedet kan nedhengte undertak med vibrasjonsisolerende Sylomer® eller stålfjærhengere brukes. Til og med vegger kan monteres elastisk separat fra rammen.

Støy fra installasjoner

Utstyr og maskiner for styring av inneklima og luftkvalitet er vanligvis montert på loftsbjelkelag eller på tak og kan forårsake lavfrekvente støyforstyrrelser. Lavfrekvent støy påvirker både konsentrasjonsevne og velvære og er derfor viktig å isolere. Tilpassede løsninger med Sylomer®, fra punktmatriser til isolerte fundamenter, reduserer forstyrrelser til relativt lave kostnader.

Hus over eller ved siden av jernbanetrafikken

Et tettere samfunn gjør at infrastruktur og bygninger kommer nærmere hverandre, noe som betyr økt risiko for bakgrunnsstøy og forstyrrelser fra jernbanetrafikk. Vi tilbyr systemer for alle typer fundamenter med en teknologi vi kaller "Hus på springbed". Vi kan håndtere de fleste lasttilfeller og krav til vibrasjonsisolering. Vår tjeneste omfatter alt fra teknisk analyse for planlegging til skreddersydde leveranser for rask installasjon.