Finn din Produkter

Finn din Leverandører

Marine

Elektriske forvarmere
Elektriske forvarmere for olje, vann og kjemikalier. Stort spenn i elementenes overflateeffekt sikrer effektive og driftssikre systemer.

Ejektorer
Ejektorprinsippet innebærer at et undertrykk skapes ved å føre et drivmedium gjennom en dyse. Ved korrekt utforming av ejektoren kan dette prinsippet benyttes for enkle og effektive løsninger på en rekke prosesstekniske områder.

Vi løser utfordringer innen marine

  • Mer effektive motorer
  • Partikkelfrie system
  • Bakteriefritt brensel
  • Sikker rengjøring og tømming
  • Strengere miljølover

Produkter for Marine