Finn din Produkter

Finn din Leverandører

Treforedling

Dette er en bransje i stadig utvikling mot nye bruksområder.

Innen tradisjonell foredling leverer vi plastmaterialer for tømmerhåndtering i en tidlig fase og utstyr for pneumatisk eller mekanisk transport og sikting av spon. Utstyr for rensing av røykgasser og utvasking av partikler ved hjelp av venturiscrubbere etter tørker er også noen av teknologiene vi bistår med.

I nyere bruksområder er det behov for reaktorer, varmevekslere, transport og doseringssystemer for kjemiske stoffer i alle faser. Destillasjonssystemer for fremtidige drivstoffer viser våre kunders visjoner for et bærekraftig og miljørettet samfunn.

  • Lavere energiforbruk
  • Høyre tilgjengelighet
  • Minimalt vedlikehold
  • Mer miljøvennlig
  • Lang levetid