Finn din Produkter

Finn din Leverandører

Vannbehandling

For logging og overvåking av vannkvalitet i sjø og elver har vi teknikk for dosering, måling og desinfisering, fra kommunalt vann til de fleste prosessapplikasjoner. Vi har et bredt sortiment av doseringspumper, samt letthåndterlig prosess-, felt- og laboratorieinstrumenter.

Vi bygger og tilpasser loggestasjoner etter behov.

Vi løser utfordringer innen vannbehandling

  • Rent vann
  • Ta bort alle skadelige partikler
  • Ikke påvirke lukt og smak
  • Effektiv prosess
  • Mikrobiell overvåkning