Finn din Produkter

Finn din Leverandører

Finn din Bærekraftige løsninger

Kraftverk

Kolonnefyll for destillasjon og absorpsjon
Vi har lang og bred erfaring med levering av kolonnefyll for ulike kombinasjoner av teknologi, samt ventur- og strålegass scrubbere for støvfjerning eller nøytralisering av kjemikalier i røykgass eller avdamp.

Inndamping
Inndamping er en måte å oppkonsentrere et produkt gjennom å benytte de forskjellige kokepunktet blandet produkt har. Dampen kondenseres og energien kan da bli gjenvunnet på forskjellige måter.

Ejektorer
En ejektor bruker et medium; væske, gass eller damp med et fødetrykk for å generere et undertrykk på sugesiden. Dette undertrykk kan benyttes for å komprimere, transportere eller blande inn et annet medium, f.eks væske, gass, damp eller pulver.

Vi løser utfordringer innen kraftverk

  • Høyere effektivitet
  • Renere energi
  • Mindre utslipp
  • Mindre energibruk og slitasje
  • Sikkerhet

Produkter for Kraftverk