Finn din Produkter

Finn din Leverandører

Kraftverk

Kolonnefyll for destillasjon og absorpsjon
Vi har lang og bred erfaring med levering av kolonnefyll for ulike kombinasjoner av teknologi, samt ventur- og strålegass scrubbere for støvfjerning eller nøytralisering av kjemikalier i røykgass eller avdamp.

Inndamping
Inndamping er en måte å oppkonsentrere et produkt gjennom å benytte de forskjellige kokepunktet blandet produkt har. Dampen kondenseres og energien kan da bli gjenvunnet på forskjellige måter.

Ejektorer
En ejektor bruker et medium; væske, gass eller damp med et fødetrykk for å generere et undertrykk på sugesiden. Dette undertrykk kan benyttes for å komprimere, transportere eller blande inn et annet medium, f.eks væske, gass, damp eller pulver.

Vi løser utfordringer innen kraftverk

  • Høyere effektivitet
  • Renere energi
  • Mindre utslipp
  • Mindre energibruk og slitasje
  • Sikkerhet

Produkter for Kraftverk