Finn din Produkter

Finn din Leverandører

Farmasøytisk industri

Spør oss om aseptisk væskefylling, homogenisering, våtblanding, vakuumprosessanlegg og pulverdosering.

Prosessutstyr til farmasøytisk industri
Vi tilbyr prosessutstyr til farmasøytisk produksjon, fram for alt til faste doser, hvilket omfatter teknikkområder som blanding, homogenisering, granulering, ekstrudering, tørking og tablettpressing.

Aseptisk væskefylling
Alt fra bordmodeller for manuell fylling, halvautomatiske system, til helautomatiske fyllings-, gummipropp- og kapsuleringsmaskiner. De helautomatiske systemene er tilpasset for å passe alle glassflasker, prøverør, pipetter eller ikke-selvstående mikrorør.

Vi løser utfordringer innen farmasøytisk industri
•Validerte løsninger
•Strengt regelverk
•Følge legemiddelloven
•Sikker og effektiv produksjon