Finn din Produkter

Finn din Leverandører

Separatorer

Separatorer for effektiv fjerning av sand og andre fine partikler fra vann/væske-systemer. Vi har også separatorer som er spesielt egnet for å fjerne smuler og matrester fra frityrolje.

Fordelen med disse separatorene er:

Ingen filterduk eller filterelement som trenger rengjøring eller å byttes u
Ingen tilbakespyling; ingen tap av væske
Lavt og stabilt trykktap

Typiske bruksområder for separatorer er:

Vannbehandling
Utstyrsbeskyttelse, som pumper, varmevekslere o.l.
Prosess
Kommunalt avløpsvann
Frityrolje