Finn din Produkter

Finn din Leverandører

EMDE Industrie-Technik GmbH

Emde leverer det meste til produserende industri som sekkefyllere, sekketømmere, skruer, doseringsapparater, blandere, koppelevatorer, vakuumsystem, trykksendere, kjedetransportører og mere til.

For kontrollsystemer gjør de bare bruk av kjente produsenter som oppfyller interne standarder eller de kan levere etter kundens egne spesifikasjoner. Grad av automatisering avtales i nært samarbeid med kunde, prosjektleder og mekaniske konstruktører, inkludert er naturligvis CE-samsvarserklæringen.

Til leverandørens hjemmeside

KONTAKTPERSONER

Knut-Inge Paulsen
Knut-Inge Paulsen
Produktsjef, Prosessteknikk
Stefan Arfvedahl
Stefan Arfvedahl
Teknisk Direktør, Administrasjon