Finn din Produkter

Finn din Leverandører

Olje og gass

Til denne industrien leverer vi prosess- og produksjonsutstyr for gasser, væsker og tørre stoffer. For naturgass har vi levert kolonneinnmat for tørking (TEG-systemer) eller CO2 rensing ved hjelp av aminer. Filtreringssystemer for sjøvann til bl.a. plattformer og vindmøller. Ejektorer for rekomprimering eller ballastering av sjøvann på benene til plattformer er andre eksempler.

Gjenvinning og rensing av sand med paddeltørker og håndtering av tørre råvarer og additiver med sekketømmere og pneumatisk transport viser at kundene stoler på våre produkter og ytelser på flere områder.

For dosering av flytende kjemikalier og måling av vannkvalitet har vi lang erfaring og leverer anerkjente europeiske produkter. Denne bransjen er også vårt største marked for levering av maskinerte detaljer i avanserte plastmaterialer.

  • Renere produkt
  • Driftssikre løsninger