Finn din Produkter

Finn din Leverandører

Kjemisk industri

Vi kan hjelpe til med termisk separasjon, måleinstrumenter, tørr- og våtmiksing, fylleutstyr, kompressorer og partikkelseparatorer

Måleinstrumenter

Programmet omfatter alt fra bærbare letthåndterlige instrumenter for måling i feltet, til avanserte instrumenter for laboratorier og onlinemåling i industrielle prosesser.

Miksere

Innen dette området har vi et stort utvalg av ulike typer miksere, fra enkle komponenter til komplette anlegg både for tørr- og våtmiksing.

Fylleutstyr

Vi har hel- og halvautomatisk fylleutstyr for spann, kanner, fat og konteinere

Glass installasjoner

Produktspekteret omfatter alt fra enkeltkomponenter, reaktorer, glassbeholdere, varmevekslere, komponenter for rørsystem og instrumentering for komplette anlegg og systemer i lab-, pilot- og produksjonsskala.

Væsketeknikk

FBF sine instrumenter for homogenisering ved høyt trykk er egnet for tillaging av stabile løsninger, bestående av produkter med forskjellige fysiske egenskaper. Dette gjelder for eksempel for proteiner, kremer, løsninger med aktive farmasøytiske substanser, oljer, vitaminer. Denne homogeniseringsprosessen gir ekstra små partikler i mikrostørrelse slik at overflaten blir større. Den økte overflaten øker en eventuell reaksjonshastighet og reaksjonsutbytte.

Vi løser utfordringer innen kjemisk industri

  • Miljøhensyn
  • Holdbar produksjon
  • Driftsikkerhet
  • Nøyaktighet
  • Kontroll
  • Etsende miljøer
  • Ressursutnyttelse - råvaremangel