Finn din Produkter

Finn din Leverandører

Fiskeoppdrett

Sluser
Vi har et stort utvalg av sluser til transport av pellets og vi hjelper gjerne til med beregninger av pneumatisk transport.

Dosering
Meget driftssikre og nøyaktige doseringsapparater for små og store mengder, enten gravimetriske eller volumetriske. Vi har riktig utstyr for dosering av de ulike ingrediensene i fiskefôr.

Oksygenmålere
Vi tilbyr et komplett spekter av online-, laboratorie- og feltinstrumenter for oksygenmåling fra ledende produsenter. Vi kan tilby utstyr med tradisjonelle elektrokjemiske målinger, optisk oksygen- og restoksygenmåling. Vi kan tilby den beste optiske oksygensenoren for settefisk.


Vi løser utfordringer innen fiskeoppdrett

  • Transport av fiskefôr
  • Vannkvalitet