Finn din Produkter

Finn din Leverandører

Analysatorer & IQ Sensor Net

Vann- og kloakkrensing krever fortsatt analysatorer for noen online-målinger. Disse brukes i stedet for eller parallelt med andre konvensjonelle sensorsystemer. Analysatorer brukes spesielt for nøyaktige vannanalyser - for eksempel ved overvåking av avløpsvann i både kommunale og industrielle renseanlegg som krever automatisk kalibrering og / eller er tilpasset standarder innen DIN for analyse. I tillegg til måleinstrumentene er tilberedningen av vannprøven også av stor betydning.