Finn din Produkter

Finn din Leverandører

Terlet

Terlet utvecklar och tillverkar olika typer av process- och beredningstankar (blandning, kylning, livsmedelsberedning, avdunstning, kristallisering och bufferttankar) samt effektiva skrapvärmeväxlare som är anpassade för högviskösa livsmedelsprodukter.

Kontakt