Finn din Produkter

Finn din Leverandører

Bærekraftig produksjon

Vi tilpasser systemer etter kapasitetsbehov, kvalitetskrav og reduserer svinn for våre kunder.

Vi hjelper til med å velge riktig materiale med svært lav friksjon og høy slitestyrke.

Mindre klimaavtrykk i produksjonskjeden

Befolkningen vokser ikke bare globalt, men også i Norden, noe som bidrar til voksende økonomier. Samtidig er jordens ressurser begrenset, noe som øker kravene for å redusere fotavtrykket. Dette driver etterspørselen etter produkter og systemer som bidrar til økt sirkularitet, som innebærer at ressurser brukes, gjenbrukes og resirkuleres for å redusere eller unngå avfall.

Å begrense klimaendringene krever omstilling av hele samfunnet, og mange bedrifter jobber fokusert med å redusere utslipp i hele kjeden, noe som driver effektiviteten av prosesser og øker etterspørselen etter nye materialer og produksjonsmetoder.

Dette er en utfordring, men gir også muligheter innenfor innovasjoner, kvalitet og bærekraftige løsninger. Dette er en viktig del av det Christian Berner kan hjelpe med.

12 hållbara konsumtion och produktion