Finn din Produkter

Finn din Leverandører

Kurv-filter og strainere

Kurvfilter gir en kostnadseffektiv metode for å beskytte rørledningsutstyr, filtrering /rengjøring av væsker eller gjenvinning av verdifulle faste stoffer. De har robust design, enkel i bruk og krever lite vedlikehold

Typiske bruksområder for kurvfiltre er:

Filtrering av prosessvæske
Beskyttelse av varmevekslere
Beskyttelse av ventiler
Beskyttelse av pumper