Finn din Produkter

Finn din Leverandører

Stille miljøer

Vi leverer vibrasjons- og støydempende materialer og løsninger som skaper det riktige akustiske miljøet.

Hensikten er å fremheve de riktige lydene og minimere de uønskede.

Et godt lydmiljø handler om å kunne høre det du ønsker uten å bli forstyrret av støy og vibrasjoner fra omverdenen. Hjemme vil du ikke høre naboens skritt og på en konsert skal musikken stå i sentrum. I et forretningslokale ønsker man å kunne snakke med hverandre samtidig som full produksjon pågår.

Bygg, industri og infrastruktur

Når byer vokser og fortettes, stilles det høye krav til byggeteknikk og at denne skal være optimal fra starten av. Stadig flere bygg konstrueres i massivtre av klimahensyn, og våre løsninger demper støy og vibrasjoner i blant annet modulhus, treningsrom og hoteller. I industrien dreier det seg ofte om vibrasjonsisolering av maskiner, støyhus eller lydisolering av lokaler. Når det gjelder støy og bakgrunnsstøy fra jernbanetrafikk, har vi som mål å eliminere støyen ved kilden ved å enten dempe vibrasjoner fra skinnene eller bruke skjerming.

11 hållbara städer och samhällen