Finn din Produkter

Finn din Leverandører

Skog- og sagbruksindustrien

Last ned plastbruk på sagbruk

Vi hjelper norsk industri

Skog- og sagbruksnæringen har en lang tradisjon i Norge da skogen skaper sysselsetting over hele landet. Utvikling og innovasjoner har økt etter hvert som etterspørselen etter bærekraftige produkter og produksjonsprosesser har økt. Tradisjonelt har vi brukt skogen til produksjon av plater, flis, cellulose, brenselpellets, men i dag er det mulig å produsere alt fra tekstiler til legemidler og fornybar energi. Bærekraftig skogbruk bidrar til et mer bærekraftig samfunn ved hjelp av en råvare som er energieffektiv og fornybar. Rett og slett smart!

Vedlikehold av sagbruk med riktige materialer

Før den planlagte stans for vedlikehold på sagbruket hjelper vi deg med å finne riktige materialer og komponenter. På vårt lager har vi alt fra de vanligste plastene på markedet og det populære merket Robalon for omgående levering.

Vi leverer blant annet:

  • Glide- og slitelister
  • Kjedelister (kjedeføring)
  • Medbringere
  • Ruller
Kristian Borg, Produksjonssjef Christian Berner AB i Mölnlycke

 

Vi som jobber med bearbeiding av plastmaterialet hos Christian Berner har solid kunnskap om egenskapene til hvert enkelt materiale. Å velge riktig materiale til formålet kan forhindre et uplanlagt produksjonsstopp. Selv små detaljer er viktige biter i puslespill i produksjonsprosessen. Vi hjelper deg å velge den rette!

Peter Jandermark på lageret i Mölnlycke

 

Kontakt oss

Tor-Gunnar Lund
Tor-Gunnar Lund
Produktsjef, Teknisk plast
Nicolay Lorgen Lübbe
Nicolay Lorgen Lübbe
Produktsjef, Teknisk plast