Finn din Produkter

Finn din Leverandører

Vibrasjonsisolering sporbundet trafikk

Vibrasjonsisolering sporbundet trafikk

Ettersom bomiljøet kryper nærmere infrastrukturen, kreves det smarte, integrerte, kostnadseffektive løsninger på støy og vibrasjoner. Med effektive vibrasjonsisoleringssystemer kan bomiljøet bli forstyrrelsesfritt når godstoget passerer om natten, og med smarte løsninger for støyskjerming nær sporene kan trafikkmiljøet gjøres mindre belastende og skadelig.

Lyd, støy og vibrasjoner

Støy er ubehagelig, uønsket og skadelig lyd. Støy og vibrasjoner er ikke bare målbare, men har også subjektive komponenter. Derfor kan man oppleve lyden fra en lekeplass som mer behagelig enn lyden fra et passerende tog, selv om lydnivåene kan være like høye. Hver lytter har en individuell toleranse for ulike typer lydkilder, men når det kommer til jernbanestøy er den generelt ganske lav. Selv om du blir vant til støy, kan langvarig eksponering for støy ha skadelige effekter på kropp og sinn.

Vi forbedrer miljøet på mange måter

Med effektive vibrasjonsisoleringssystemer for sporbundet trafikk kan vi løse selv de mest kompliserte situasjoner med ballastmatter, massefjærsystemer og elastiske avstandsstykker. Den mest effektive måten å eliminere luftbåren støy på er med systemer designet for å stenge ute uønsket støy så nærme kilden som mulig.

Vibrasjonsisolering med massefjærsystem

Sporsystemer med Gerb stålfjærelementer er det mest pålitelige og effektive systemet for vibrasjons- og rammelydisolering. De gjør det mulig å bygge sporbundet trafikk under eller oppå boliger og andre lokaler, uavhengig av om banen går på land, bruer, viadukter eller i tunneler. Et massefjærsystem med Gerb garanterer at du får det beste resultatet. Massefjærsystemer oppfyller meget høye krav til vibrasjon og rammelydisolering på en kostnadseffektiv måte. Våre løsninger betyr frihet fra forstyrrelser så lenge banen er i drift.

Gerbs system gir maksimal isolasjon ved forstyrrelseskilden med svært lang levetid og lave vedlikeholdskostnader.

Systemet er fleksibelt og inspiserbart, og elementene er også utskiftbare dersom driftsparametere endres i løpet av systemets levetid. For å skjerpe den ytterligere kan Viscodamper® velges som tillegg for et maksimalt dempingssystem. Stålfjærer presser teknologien til massefjærsystemer til den ytterste grensen av hva som er praktisk mulig.

Massefjærsystemer med Sylomer® og Sylodyn® kan utføres på tre forskjellige måter. Fulldekkende tepper, linje- eller punktlag.

Økt elastisitet betyr økt tilgjengelighet

Økt elastisitet i form av USP eller ballastmatter øker tilgjengeligheten i sporet og gir bedre forutsetninger for «non-stop drift». Resultatene av en banekonstruksjon av høyere kvalitet er færre stopp og forstyrrelser gjennom utvidede serviceintervaller og lengre materiallevetid.

Vi vet at riktig innsats betyr reduksjon av dynamiske krefter i ballasten, økt lastfordeling langs banen og økt kontaktflate mellom sliper og ballast. Også for problemer som korrugering i kurver oppnås slitasje i gir og i overgangssoner
sterke forbedringer. Sylomer® egenskaper er tilpasset formålet slik at det velges en optimal løsning med et helhetlig syn på dynamikken i hele banekonstruksjonen.

Vibrasjonsisolering med ballastmatter

For ballastbaner gir Sylomer® og Sylodyn® matter best mulig vibrasjonsisolering. Der kravene til konstruksjonslydisolering er lavere, eller hvor det kun søkes en beskyttende effekt. Vårt brede program av beskyttelsesmatter betyr en kostnadsoptimal løsning med dokumentert lang levetid.

Frihet fra forstyrrelser krever høy elastisitet

Jernbanesystemer med ballastspor bygges i dag for lang levetid og høy pålitelighet. Stadig oftere stilles det krav om høyere elastisitet for å møte krav om frihet fra inngrep i omgivelsene uten at det går på bekostning av banekvaliteten. Kunnskap om virkninger av vann og frost eller ekstreme påkjenninger er ekstremt viktig for å oppfylle kravene fra jernbanemyndighetene. Derfor har vi kontinuerlig høstet erfaring og bygget opp dokumentasjon.

Vi har lang erfaring med bruk av ballastmatter til rammelydisolering og med våre 50 års erfaring med materialene har vi god kunnskap om hvordan de fungerer.

Vibrasjonsisolering med Under Sleeper Pads

Der kravene til rammelydisolasjon er lavere, eller hvor det kun søkes ballastbeskyttende effekt, tilbyr USP (Under Sleeper Pads) av Sylomer® og Sylodyn® best mulig vibrasjonsisolasjon til lavest mulig kostnad.

USP - et sterkt alternativ til aggregattepper

Under Sleeper Pads er et kostnadseffektivt alternativ til ballastmatter. For tiltak i eksisterende spor og renovering er det et meget sterkt alternativ fordi det graves opp minimalt med sporballast.
USP kan brukes sammen med både tre- og betongsviller og monteringsanvisning er lett tilgjengelig for de fleste produksjonsmetoder. Selvfølgelig er løsningen optimalisert av trafikk, spor og ønskede egenskaper som styrer valget av USP. Derfor har vi en rekke ulike standardtyper, men også muligheter for å tilpasse for å dekke alle behov.

Vi tilbyr

  • Teknisk rådgivning og analyser i forbindelse med valg av løsning opp mot krav
  • Optimalisering av løsningen med hensyn til pris og ytelse
  • Totalansvar for vibrasjonsteknologi med helhetssyn fra planlegging til ferdig spor

Kontakt oss

Magnus Sköld
Magnus Sköld
Produktsjef, Vibrasjonsteknikk