Finn din Produkter

Finn din Leverandører

Fredrik Mogensen AB

Mogensen leverer siktemaskiner for klassifisering av pulver og granulat med relativt høy kapasitet. Maskinene har skrånende siktedekk og benytter elliptiske og/eller lineære bevegelser for optimal drift med tanke på kapasitet og/eller skånsomhet. De kan leveres med opp til 5 siktedekk og totalt sikteareal opp til 24 kvm. Mogensen er et datterselskap av Allgaier i Tyskland og samlet besitter gruppen mye erfaring og kompetanse om klassifisering av tørrstoffer.

 

Til leverandørens hjemmeside

KONTAKTPERSONER

Stefan Arfvedahl
Stefan Arfvedahl
Teknisk Direktør, Administrasjon